I-CAL FP

ไอ-แคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียมคาร์บอเนต( Calcium Dietary Supplement Product ) สำหรับบำรุงกระดูก
1 กระปุก บรรจุ 250 เม็ด
1 กล่อง บรรจุ 10 แผง แผงละ 10 เม็ด

I-CAL ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Dietary Supplement Product) สำหรับบำรุงกระดูก

คุณสมบัติ
–  แคลเซียม ช่วยลดการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ รักษาโรคกระดูกพรุน กระดูกเปราะ รวมทั้งบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง

ส่วนประกอบสำคัญ
Calcium Carbonate 1500 mg., Equivalent to Calcium 600 mg.

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ เป็นประจำ
– ผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม เพื่อเสริมสร้างกระดูกอ่อน
– ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ในการใช้ชีวิตประจำวัน
– ผู้ที่ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องข้อ
– มักจะปวดข้อตลอดเวลาหรือปวดมากเวลาใช้งาน เวลาพักก็จะหาย
– ข้อติดขณะพัก พอขยับก็หายติด
– ข้อจะยืดหรือข้อติดหลังจากตื่นนอน หรืออยู่ท่าใดท่าหนึ่งเวลานาน
– ข้อบวมหรือกดเจ็บ
– รู้สึกเหมือนกระดูกกระทบกัน

 ขนาดและวิธีรับประทาน
รับประทาน I-CAL ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ข้อแนะนำการใช้
–  เก็บรักษาในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงจากแสงแดด
–  ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ