Menopause Academic Conference 2023 : The Bio-Psycho-Social Aspect in the Next Era of Menopause

      ประมวลภาพกิจกรรมใน “Menopause Academic Conference 2023 : The Bio-Psycho-Social Aspect in the Next Era of Menopause”
ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธ CMED TOUCH และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต เราจะสามารถตอบรับความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณผู้จัดงาน ที่ให้เกียรติ บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมใน “Menopause Academic Conference 2023 : The Bio-Psycho-Social Aspect in the Next Era of Menopause”
เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 3 The Empress Hotel ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Previous slide
Next slide

Album Menopause Academic Conference 2023

Other Activities & Sharities

งานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

งานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา     ประมวลภาพกิจกรรมในงานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา “TOSSM ASSA…

งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566

งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566     ประมวลภาพกิจกรรมใน “งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566 “ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมของ CMED…

สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย @อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย     ประมวลภาพกิจกรรมใน “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย” ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจ…