NANO MBA.11 The Future of Pharmacies The Power of Connection โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา (สัปดาห์ที่ 5)

    ประมวลภาพกิจกรรมใน “NANO MBA.11 The Future of Pharmacies : The Power of Connection (สัปดาห์ที่ 5)
    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา” จัดโดยสมาคมร้านขายยา และบริษัท ซีเมด ทัช จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการจัดการอบรมฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมระดมความคิดและแนวทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านยาให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ Grand Ballroom S31 Sukhumvit Hotel

Previous slide
Next slide

Album NANO MBA.11 The Future of Pharmacies The Power of Connection โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา (สัปดาห์ที่ 5)

Other Activities & Sharities

งานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

งานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา     ประมวลภาพกิจกรรมในงานประชุมวิชาการประจำปี 2023 ของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา “TOSSM ASSA…

งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566

งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566     ประมวลภาพกิจกรรมใน “งานประชุมใหญ่ชมรมร้านขายยาจันทบุรีประจำปี 2566 “ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมของ CMED…

สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย @อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย     ประมวลภาพกิจกรรมใน “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย” ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจ…